Формуляр за връщане на продукт

Формулярът за връщане е достъпен по-долу; преди да го попълните, моля, прочетете информацията с условията, свързани с отказа от договора:

Не изпращайте продуктите, без предварително да сте получили нашето приемане, тъй като получаването им ще бъде отказано и съответните продукти ще ви бъдат върнати.

Продуктите ще бъдат върнати в оригиналното им състояние (в което са били изпратени), в оригиналната опаковка (ако това все още е възможно), с всички аксесоари и оригинални етикети, от всяка куриерска компания, като разходите за връщане на продукта ще бъдат поети от вас.

Неадекватната опаковка на продуктите може да доведе до повреждането им при транспортиране с куриер и е ваша отговорност.

Somnart.BG не носи отговорност за опаковката на върнатите продукти.

Somnart.BG ще върне всички суми, които е получил като плащане от вас в рамките на максимум 14 календарни дни от получаването на върнатата пратка в нашия централен офис, пратки, за които е одобрен отказ от договора.

Възстановяването на суми ще бъде извършено чрез същия метод на плащане, използван за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили с друг метод на възстановяване.

Използваните продукти не подлежат на връщане.

След получаване на върнатите продукти (за които е одобрен отказ от договора), Somnart.BG ще провери състоянието им и всички необходими ремонти, за да върне продуктите в състоянието, в което могат да бъдат продадени като нови (включително ремонт на щети, причинени от транспортиране с куриер), ще бъдат приспаднати от сумата за плащане, която трябва да бъде възстановена.

След проверка на върнатите продукти, ако се установи, че са използвани, ние ще се свържем с вас и ще ви представим съответните доказателства, като за тези продукти имате възможност да ги получите от нас в рамките на 14 дни от датата, на която сме ви уведомили ситуация, по куриер, за ваша сметка, в противен случай ще бъдат унищожени след изтичане на посочения срок.

Ако сте закупили продукта на изплащане с картата, възстановяването се извършва само по картата, с която е направена покупката.

В случай на връщане на продукти, които са се възползвали от услугата за сглобяване, предоставена от Somnart.BG (или негови партньори), разходите за сглобяване няма да бъдат възстановени.

Продукти, чиито дефекти са открити след период от време, по-дълъг от 14 календарни дни, вече не могат да бъдат върнати чрез процедурата за отказ от договор. В тази ситуация докладваните дефекти ще бъдат разрешени в съответствие с условията, записани в гаранционния сертификат на продукта.

Специални, нетипични, произведени по поръчка продукти не подлежат на връщане.

Ако върнете продукт без подаръчните продукти, които са го придружавали, ние ще върнем дължимата сума минус стойността на невърнатите подаръчни продукти.

Ако сте закупили няколко продукта от един и същи вид и искате да ги върнете всичките, уверете се, че само един е разпечатан. Връщане на останалите продукти се приема само ако са запечатани.

В рамките на максимум 2 (работни) дни ще получите отговор с одобрение на отказа от договора (с всички допълнителни подробности, които биха били необходими).

    Искам в замяна на върнатите продукти:

    Моля, при смяната упоменете желания продукт:

    Ако сте избрали Възстановяване, тогава попълнете и банковите данни по-долу:

    След като изпратите този формуляр, все още не изпращайте продукта(ите), но моля, изчакайте одобрението на вашата заявка.