ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Преди да използвате или получите продукти, информация или услуги чрез този сайт, моля, прочетете внимателно Общите условия.

С достъпа, използването, получаването или закупуването на продукт, информация или услуга чрез нашия онлайн магазин, вие се съгласявате да спазвате тези Общи условия

SC Minet Conf SRL може да промени тези разпоредби по всяко време, без предварително уведомление. Най-новата версия може да бъде намерена, като посетите страницата „Правила и условия“.

 

1. Идентификационни данни на оператора

SC Minet Conf SRL, със седалище в община Вълча, ул. Cătăneștilor, no. 49A, окръг Vâlcea, телефон 0799923986, имейл contact@somnart.bg, регистриран в службата по търговски регистър до съда Vâlcea под номер. J38/227/2001, CIF RO14040196, акционерен капитал 4760 рона, банкова сметка RO41BACX0000004566539001, открита в Unicredit Bank, клон Râmnicu.Vâlcea.

 

2. Лична информация

Вие се съгласявате, че предоставянето на услугите или продуктите ще започне веднага след приключване на всички формалности по регистрация или въвеждане на необходимата информация. Предоставената информация трябва да бъде коректна, точна и пълна. Избирайки да се регистрирате, от вас се изисква да ни предоставите правилно вашето име, адрес и друга полезна информация. За да коригирате или актуализирате тази информация, отидете в менюто „Лични данни“ в „Моят акаунт“.

С достъп до вашия акаунт и използване на вашата лична парола, вие носите отговорност за всички действия, произтичащи от тяхното използване. SC Minet Conf SRL не носи отговорност за грешки, причинени от небрежност на потребителя по отношение на сигурността и поверителността на неговия акаунт и парола.

Ако установим, че въведените данни са неверни, неточни или непълни, ние си запазваме правото да спрем или прекратим вашия акаунт.

Ако сте избрали да получавате информация относно продукти, оферти, промоции на Minet Conf SRL, вие се съгласявате да получавате такава информация по имейл, телефон, SMS, RCS и по пощата. По всяко време имате право да се върнете към вашата опция, като изпратите писмена заявка на имейл адрес contact@somnart.bg или като следвате указанията (линкове) в съответния бюлетин (отписване).

 

3. Сигурност на личните данни

SC Minet Conf SRL се задължава да пази поверителността на личните данни в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство.

Вашите лични данни ще бъдат използвани от S.C. Minet Conf S.R.L. за: предоставяне на услуги във ваша полза (потвърждаване на поръчки, сключване на договори, фактуриране на закупени продукти, доставка на поръчки, решаване на всякакви проблеми, свързани със закупени продукти) реклама, реклама (за да ви информираме за най-добрите оферти за продукти/ услугите, които ви интересуват) изработка статистически отчети за използване на S.C. Minet Conf S.R.L.

Вашите лични данни могат да бъдат предадени на правоприлагащи органи с цел проверка на търговски транзакции или на други правоприлагащи органи за извършване на каквито и да било проверки, оправдани от закона.

Данните, предоставени от клиентите, са строго поверителни. SC Minet Conf SRL се ангажира с клиентите си да не предоставя тези данни на трети страни или компании и да ги използва стриктно за използване на бизнес отношенията между клиента и SC Minet Conf SRL, с изключение на платежни процесори и куриерски компании, които обслужват доставки.

Този сайт използва мерки за сигурност срещу загуба, промяна или злоупотреба с информация под наш контрол. Поверителността на личните данни, предадени чрез формулярите в онлайн магазина www.somnart.bg, се гарантира от SSL сертификат.

SC Minet Conf SRL се задължава да спазва вашите права, предоставени от Регламент №. 679/2016 г. и по Ваше желание изпратено на адрес ул. Катанестилор, бр. 49A, Ramnicu Vâlcea, Vâlcea, Румъния се задължава: да коригира, актуализира, блокира, изтрие или трансформира в анонимни данни, безплатно, данни, чиято обработка не е в съответствие с разпоредбите на Закон №. 677/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни – и да спрете обработването на вашите лични данни.

SC Minet Conf SRL удостоверява, че ще спазва правата, предоставени от Регламент №. 679/2016 относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и по отношение на свободното движение на тези данни, на Закон №. 365/2002 относно електронната търговия, както и GEO бр. 34/2014 относно правата на потребителите в рамките на договори, сключени с професионалисти, както и за изменение и допълване на някои нормативни актове, сред тези права са (списъкът не е изчерпателен):

1. Право на информираност = право на информираност относно обработването и защитата на личните данни от оператора;

 1. Право на достъп до данни = правото на субекта на данни да получи от оператора на данни, при поискване и безплатно, потвърждение на факта, че личните данни, които го засягат, се обработват или не се обработват от него;
 2. Право на коригиране = правото на субекта на данните да получи, при поискване и безплатно, коригиране на неточни данни, отнасящи се до него, както и попълване на непълни данни;
 3. Право на изтриване на данни („правото да бъдеш забравен“) = правото на субекта на данните да получи, при поискване и безплатно, доколкото са изпълнени условията, предвидени в закона, изтриване на лични данни относно този човек;
 4. Право на ограничаване на обработването = правото на субекта на данните да получи, при поискване и безплатно, до степента, в която са изпълнени предвидените в закона условия, маркирането на съхранените лични данни, за да ограничи по-нататъшното им обработване;
 5. Право на преносимост на данните = правото на субекта на данните да получава, при поискване и безплатно, лични данни по структуриран начин, често използвани и в лесен за четене формат, както и правото тези данни да бъдат предадени от дружеството на друг оператор на данни, доколкото са изпълнени предвидените в закона условия;
 6. Право на възражение = правото на субекта на данните да възрази по всяко време, по основателни и законни причини, свързани с неговата конкретна ситуация, срещу обработването на неговите лични данни, доколкото са изпълнени предвидените от закона условия ;
 7. Правото да не бъде обект на индивидуално решение = правото на субекта на данните да поиска и получи оттегляне, отмяна или преоценка на всяко решение, основаващо се изключително на обработка, извършена с автоматични средства (включително създаване на профили), която произвежда правни последици;
 8. Правото да се обърне към съдебната власт или Националния надзорен орган за обработката на лични данни = правото на субекта на данните да отправи жалба до Националния надзорен орган за обработката на лични данни, съответно да се обърне към съдебната власт за защита на всяко права, гарантирани от приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, които са нарушени.

За да упражните тези права, можете да изпратите писмено, датирано и подписано искане до централата на SC Minet Conf SRL (вижте Контакт) или онлайн по имейл на contact@somnart.bg

ВСЕКИ ОПИТ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДРУГ ПОТРЕБИТЕЛ, ЗА МОДИФИЦИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА www.somnart.bg ИЛИ ЗА ПОВЛИЯНЕ НА РАБОТАТА НА СЪРВЪРА, НА КОЙТО РАБОТИ САЙТА www.somnart.bg, ЩЕ СЕ СЧИТА ЗА ОПИТ ЗА ИЗМАМА НА САЙТА НА www.somnart.bg И ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПРАВНО РАЗСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ ЕДИН ИЛИ ТЕНИ, КОИТО СЕ ОПИТАТ ЗА ТОЗИ ФАКТ.

 

4. Авторско право

SC Minet Conf SRL декларира на своя отговорност, че цялото съдържание на уебсайта www.somnart.bg е оригинално и че всички използвани ресурси (изображения на продукти, спецификации, видео, текст и др.) се използват със съгласието на източника (производители, доставчик и др.), без да се нарушава законът за авторското право. За докладване на всякакви случаи на нарушаване на авторски права, www.somnart.bg ви предоставя имейл адрес contact@somnart.bg.

Цялото съдържание на уебсайта www.somnart.bg изображения, текстове, графики, символи, уеб графични елементи, скриптове, програми и други данни – са собственост на Minet Conf и неговите доставчици и са защитени от Закона за защита на авторските права и от законите за интелектуална и индустриална собственост. Използването без съгласието на Minet Conf SRL на елементите, изброени по-горе, ще се наказва съгласно действащите закони.

 

5. Достъп до сайта

SC Minet Conf SRL гарантира на всеки потребител достъп до този сайт в личен интерес. SC Minet Conf SRL декларира на своя собствена отговорност, че изрично забранява и ще забранява чрез всички технически и правни средства, с които разполага: изтеглянето или частичната или пълната промяна на уебсайта www.somnart.bg, частичното или пълното възпроизвеждане на сайта ul, копиране, продажба или използване на информацията от уебсайта по какъвто и да е начин, за търговски цели или в противоречие с интересите на SC Minet Conf SRL, законният и фактически собственик на уебсайта www.somnart.bg.

 

6. Описание на продуктите

SC Minet Conf SRL декларира на своя отговорност, че продуктите, които продава, са оригинални продукти. Оригиналните продукти се предлагат точно така, както са представени и предложени от техния производител, в зависимост от наличността. Купувачите изрично се съгласяват, че оригиналните продукти, закупени чрез този сайт, са предназначени за домашна употреба.

SC Minet Conf SRL не може да гарантира наличността на склад по всяко време на всички представени продукти. SC Minet Conf SRL ще информира потребителя за неналичността на продуктите; всички суми, платени от всеки купувач предварително – без получаване на потвърждение на поръчката – ще бъдат възстановени от SC Minet Conf SRL възможно най-скоро, но не по-късно от 7 дни, ако Minet Conf SRL не може да изпълни потвърдената поръчка.

Със съгласието на потребителя SC Minet Conf SRL може да достави подобен продукт или услуга с качество и цена, еквивалентни на първоначално заявените, в случай на липса на наличност на поръчания продукт или услуга. В противен случай ще се прибегне до възстановяване от страна на SC Minet Conf SRL на сумата, платена от потребителя, в рамките на максимум 7 дни.

Изображенията са представени на уебсайта като пример, без да създават договорни задължения; с всички предпазни мерки, взети от SC Minet Conf SRL, доставените продукти може да се различават леко от изображенията по отношение на цвят, аксесоари, общ външен вид, особености и т.н., в който случай всеки купувач може да анулира покупката. SC Minet Conf SRL декларира, че всички производители на оригиналните продукти, продавани чрез уебсайта www.somnart.bg – си запазват правото да променят техническите и търговски спецификации на продуктите без предварително уведомление.

SC Minet Conf SRL не поема отговорност за правилното функциониране на външни източници на съдържание, към които се правят препратки, като по никакъв начин не участва в тяхното управление – и си запазва правото да блокира достъпа през този сайт до онези интернет домейни, които може да имат незаконни или вредно съдържание.

Максималната стойност на задълженията на компанията SC Minet Conf SRL към всеки клиент в случай на недоставена или неправилна доставка е сумата, събрана от SC Minet Conf SRL от този клиент.

SC Minet Conf SRL не носи отговорност за какъвто и да е вид преки, непреки, случайни, специални щети, свързани с включително, но не само: нереализирана печалба, невъзможност за използване или други нематериални или неизмерими загуби (дори ако SC Minet Conf SRL преди това е била информирани за възможността от такива загуби), в резултат на:

 1. а) възможността или невъзможността за достъп до уебсайта от потребители за неопределен период от време;
 2. б) използването или невъзможността за използване на информацията от уебсайта;
 3. в) неоторизиран достъп до или повреда на предавания или потребителски данни;
 4. d) изявления или действия на трета страна относно услугите на сайта;
 5. д) всеки друг проблем, свързан с услугите на уебсайта.

SC Minet Conf SRL си запазва правото да променя и актуализира цялото съдържание на този уебсайт по всяко време без предизвестие.

 

7. Цени

Цените на продуктите, представени в сайта, са в леи и включват ДДС. Покупната цена на продуктите, показана във фактурата, ще бъде същата като тази, показана на уебсайта в момента на пускане на поръчката. Фактурата се изпраща автоматично на посочения от вас имейл в процеса на поръчка. Ние не изпращаме разпечатаната фактура в колета(ите).

Срокът на валидност на цените и офертата е този, посочен на уебсайта www.somnart.bg. Освен ако не е посочено друго, цените подлежат на промяна по всяко време. Освен това цените могат да претърпят ежедневни промени в зависимост от развитието на обменния курс, обявен от Националната банка на Румъния.

Всички оферти и промоции са валидни до изчерпване на количествата. Промоциите не се натрупват при никакви обстоятелства, тъй като друга отстъпка не може да бъде приложена към продукт в промоция. Намалените цени представляват най-ниските цени от последните 30 дни преди промоцията.

SC Minet Conf SRL си запазва правото да анулира поръчка, ако цената на продукта е грешно въведена в базата данни или грешно показана и доставката все още не е извършена.

Перфектност на договора от разстояние

– С пускането на електронна или телефонна поръчка на уебсайта на Minet Conf, купувачът се съгласява с формата на комуникация чрез електронна поща или телефон, чрез която Продавачът извършва своите операции:

Поръчката ще се състои от следните документи, подредени по важност:

1) Поръчката (заедно с ясното посочване на датите на доставка и фактуриране) и нейните специфични условия

2) Спецификации на купувача (където е приложимо)

3) TCGV

Този договор от разстояние влиза в сила, когато поръчката бъде потвърдена от SC Minet Conf SRL. Потвърждението се извършва устно (по телефон) или по електронен път (e-mail).

Сроковете и условията за продажба формират основата на така завършения договор.

– SC Minet Conf S.R.L не счита, че непотвърдена поръчка има стойността на договор при никакви обстоятелства.

-Купувачът става собственик на стоката след потвърждаване на плащането, при плащане с пощенска кутия или карта, съответно след извършване на плащането и подписване на транспортните документи при доставка с куриер с наложен платеж.

8. Начини на плащане

Предлагаме следните методи на плащане за вашите поръчки в somnart.bg:

 1. погасяване

 • Продуктите се заплащат на куриера, който ги доставя, заедно с разходите за доставка, включени в сумата по фактурата.

 

 1. Онлайн плащане с кредитна карта

 • Плащанията могат да се извършват онлайн с картата (лична или фирмена).
 • Приемат се карти, издадени под логото на Visa (Classic и Electron) и Mastercard и Maestro.
 • Не се начисляват допълнителни транзакционни такси.
 • За да завършите всяка транзакция, трябва да предоставите:

– код на картата (всички цифри отпред на картата, без интервали);

– Срок на годност;

– последните три цифри на гърба на картата, изписани на лентата с вашия подпис.

 • Транзакциите се извършват в леи, по обменния курс на вашата банка, независимо от валутата, която имате в сметката си.
 • Ние не изискваме и/или съхраняваме никакви подробности, свързани с вашата карта.
 • Данните на картата се обработват чрез сървърите на PayU: https://www.payu.com

 

 1. Платежно нареждане

 • Генерира се проформа фактура и се изпраща по имейл или факс на клиента. Банковата сметка е вписана в проформа фактурата.
 • Продуктите ще бъдат изпратени на клиента, след като парите се появят в банковата сметка на somnart.bg (SC MINET CONF SRL).

SC Minet Conf SRL си запазва правото, ако продуктите са със статус на наличност „Чуждестранна поръчка“ или „По поръчка“, независимо от избрания метод на плащане, да изисква пълни или частични плащания в аванс, според случая. Ако предварително заплатената сума е по-висока от стойността на поръчаните продукти, разликата ще бъде незабавно върната на клиента.

Ако предварително платената сума е по-малка от стойността на поръчаните продукти, клиентът ще трябва да заплати разликата в момента на доставката.

За тази последна ситуация, както и при плащане при доставка, поръчаните продукти трябва да бъдат платени изцяло, в противен случай доставката няма да бъде извършена.

 

9. Доставка на продукти

Minet Conf си запазва правото да валидира поръчки, преди да ги уважи, като се свърже с клиентите по телефона .

Minet Conf ще доставя продуктите само на територията на Румъния.

Minet Conf предлага транспорт навсякъде в Румъния, независимо от дестинацията.
Поръчките, направени на уебсайта www.Somnart.bg, се изпращат с бърз куриер в рамките на 1-5 работни дни от стартирането на поръчката.
Очакваното време за доставка е посочено на страницата на всеки продукт.
Куриерските фирми не извършват доставка на обемисти и/или тежки пратки в стълбището на блоковете или на техните етажи, като доставката се извършва от автомобила на куриера. Моля, имайте предвид този аспект за обемисти и/или тежки колети.

 • Таксата за доставка за поръчки с доставка до дома зависи от теглото и обема на всеки продукт и от избрания метод на плащане, сумата на тази такса за доставка се показва на страницата на пазарската количка и на страницата за завършване на поръчката.

Ще бъде приет само един адрес за доставка на поръчка. Доставката ще бъде извършена в рамките на срока за доставка, потвърден към датата на потвърждаване на поръчката по телефона.

SC Minet Conf SRL си запазва правото да забави или анулира доставките на поръчани продукти, ако те не могат да бъдат изпълнени по причини, независещи от SC Minet Conf SRL, които включват, но не се ограничават до: липса на наличност на производителя, действия на правителството, форсмажорни пречки, войни, терористични актове, протести, въстания, граждански безредици, пожари, експлозии, наводнения, епидемии, стачки.

Ако клиентът не бъде открит на посочения адрес, нашият куриер ще направи нов опит за доставка, след което поръчката ще бъде върната, като клиентът поема разходите за нова пратка, независимо от стойността на поръчаните продукти.

SC Minet Conf SRL си запазва правото да анулира поръчка, ако цената на продукта или някои характеристики на продукта са въведени неправилно в базата данни или са показани неправилно, доставката все още не е извършена.

 

10. Право на отказ

Имате право да се откажете от договора, без да посочвате причините и без да дължите неустойки в 14-дневен срок от датата на получаване на продукта, при условие че не е използван, а само е тестван, в смисъл, че може да бъде препродаден като нов. Срокът за отказ изтича след 14 дни, считано от деня, в който вие или трето лице, различно от превозвача, посочен от вас, влезе във физическо владение на продуктите

При неспазване на срока за връщане от 14 календарни дни от получаване на продукта, потребителят губи правото на отказ от договора.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате писмено за решението си да се откажете от договора.

В този смисъл имате два начина да се откажете от договора:

попълнете физическия формуляр за връщане на продукт (отказ от договора) и след това ни го изпратете по имейл на contact@somnart.bg или по пощата до Râmnicu Вълча, ул. Catănești no. 49A, окръг Вълча, пощенски код 240413, Румъния.
Този формуляр за отказ от договор е само образец и не е задължителен като формат.

В рамките на максимум 2 (работни) дни от получаването му ще получите отговор, който одобрява отказа от договора (с всички допълнителни подробности, които биха били необходими).

Не изпращайте продуктите, без предварително да сте получили нашето приемане, тъй като получаването им ще бъде отказано и съответните продукти ще ви бъдат върнати.

Ако сте избрали да замените продукта с друг поръчан продукт (или това, което предстои да поръчате): той трябва да е най-малко на същата стойност като върнатия продукт, със задължение за предварително заплащане на разликата в цената.

Продуктите ще бъдат върнати в първоначалното им състояние (в което са били изпратени), с всички аксесоари и оригинални етикети, включително всякакви подаръчни продукти, получени заедно с основния продукт, от всяка експресна куриерска компания (от врата до врата) и свързаните разходи за връщане на продукта ще бъдат поети от потребителя (от вас) . Не изпращайте пратките чрез румънските пощи чрез услугата „получаване на обявени пратки “, тъй като тази услуга включва вземане на колетите от гишето.

Адресът, на който можете да изпратите продуктите, които сме приели за отказ от договора, е: Ръмнику Вълча, ул. Catănești no. 49A, окръг Вълча, пощенски код 240413, Румъния.

Неправилното опаковане на продуктите може да доведе до повреждането им при транспортиране с куриер и е под отговорността на потребителя (Вашата).
Minet Conf SRL не носи отговорност за опаковането на върнатите продукти.

SC Minet Conf SRL ще върне на потребителя всички суми, получени като плащане от вас, в рамките на максимум 14 календарни дни от получаването на колета, върнат в централата на Minet Conf SRL, колети, за които е одобрен отказ от договора.
Възстановяването на сумата ще бъде извършено чрез същия метод на плащане като този, използван за първоначалната транзакция, ако поръчките са платени онлайн.

Използваните продукти не подлежат на връщане.

Ако мислите да върнете продукта, не го използвайте! Не можете да използвате продуктите, които сте получили, преди да вземете решение за отказ от договора за продажба. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта, както бихте направили в магазин, а не за да ви даде 14 дни безплатно използване.

Вие носите отговорност за намаляване на стойността на продуктите в резултат на манипулации, различни от необходимите за определяне на естеството, качествата и функционирането на продуктите.

След получаване на върнатите продукти (за които беше одобрен отказ от договора), SC MINET CONF SRL ще провери състоянието им и всички необходими ремонти, за да върне продуктите в състоянието, в което могат да бъдат продадени като нови (включително ремонти за щети, причинени от транспортиране с куриер), ще бъдат приспаднати от сумата за плащане, която трябва да бъде възстановена.

След проверка на върнатите продукти, ако се установи, че са използвани, ние ще се свържем с вас и ще представим съответните доказателства, като за тези продукти имате възможност да ги вземете от нас в рамките на 14 дни от датата, на която сме ви уведомили за ситуацията , по куриер, за ваша сметка, в противен случай ще бъдат унищожени след изтичане на посочения срок.

Ако сте закупили продукта на изплащане с картата, възстановяването се извършва само по картата, с която е направена покупката.

В случай на връщане на продукти, които са се възползвали от предоставената от нас (или от нашите партньори) инсталационна услуга, разходите за инсталация няма да бъдат възстановени.

Продукти, чиито дефекти са открити след период от време, по-дълъг от 14 календарни дни, вече не могат да бъдат върнати чрез процедурата за отказ от договор. В тази ситуация докладваните дефекти ще бъдат разрешени в съответствие с условията, записани в гаранционния сертификат на продукта.

Специални, нетипични, произведени по поръчка продукти не подлежат на връщане.

Ако върнете продукт без подаръчните продукти, които са го придружавали, ние ще върнем дължимата сума минус стойността на невърнатите подаръчни продукти.

Ако сте закупили няколко продукта от един и същи вид и искате да ги върнете всичките, уверете се, че само един е разпечатан. Връщане на останалите продукти се приема само ако са запечатани.

Ако сте закупили матраците и топерите и желаете да се откажете от договора, моля, имайте предвид, че те не трябва да се сгъват, навиват, защото тази процедура изисква специално оборудване, което не уврежда тези продукти. Изпращат се в оригинален размер и форма.

Правото на отказ от договора не може да бъде упражнено от клиенти юридически лица (с изключение на такива от потребителски тип).

 

11. Гаранции

Продуктите на Minet Conf се проверяват стриктно, за да се гарантира, че отговарят на най-високите стандарти за качество и издръжливост, както и за да задоволят желанията и нуждите на възможно най-много клиенти.

Гаранционният срок на продуктите, които се ползват от гаранцията (като дълготрайни продукти), е показан в описанието на всеки продукт.

Продуктите, продавани на нашия уебсайт, се възползват от законовата гаранция за съответствие.

Подматрачните калъфи и топери са с 2 години гаранция.

Продуктът може да бъде върнат по причини, свързани с качество или производствени дефекти. Продуктът ще бъде ремонтиран или заменен безплатно с нов или платената цена ще бъде върната, съгласно закон №. 449/2003 (относно продажбата на продукти и свързаните с тях гаранции) и Наредба №. 21/1992 (за защита на потребителите). Всеки ремонт или замяна на продукта ще бъде извършен в срок, който ще бъде определен по взаимно съгласие с потребителя, но който няма да надвишава 15 календарни дни от връщането на продукта (когато продуктът пристигне в нашия склад). Гаранционният срок на продукта се изчислява от доставката/закупуването на продукта.

За гаранционни въпроси, моля, свържете се с нас , като споменете проблемите на продукта, придружени със снимки.
След като приеме вашата заявка, SC Minet Conf ще изпрати куриерска компания (по наш избор), за да вземе продукта (за сметка на SC Minet Conf SRL).

За всеки отделен случай ние ви предоставяме опаковъчните материали за наша сметка и вие ще носите отговорност за подходящата опаковка за изпращане с куриер.

Не изпращайте продуктите по ваша инициатива, без предварително да получите нашето приемане, тъй като тяхното получаване ще бъде отказано и съответните продукти ще бъдат върнати при Вас.

Методът за разрешаване на гаранцията (ремонт на продукта, замяна с нов продукт или възстановяване на сума) ще бъде установен от Minet Conf след проверка на продукта, за всеки отделен случай.

Доставката на продукта (ремонтиран или заменен) е отговорност (и за сметка) на Minet Conf.

Гаранционен сертификат, според случая:

 • ще присъства в изпратената опаковка, до продукта – под формата на отпечатан документ
 • той се изпраща в цифров формат (.pdf файл) на имейла, посочен в процеса на покупка
 • ще бъдат налични в Моят акаунт (ако имате акаунт, създаден по време на пускането на поръчката), в колоната Документи (само поръчки, които съдържат поне един продукт с гаранция, ще имат налична колона Документи )

Ако забележите, че гаранционният сертификат липсва, моля  свържете се с нас  незабавно.

При формулиране на гаранционна претенция имате задължението да ни представите фактурата и гаранционния сертификат за съответния продукт/продукти. При тяхно отсъствие си запазваме правото да откажем заявката ви.

Ако за продукта в гаранция се установи, че рекламацията ви е неоснователна, както разходите, свързани с извършеното проучване, така и транспортните разходи за транспортиране на продукта до фабриката, са ваша отговорност и те могат да бъдат повдигнати след заплащане на тези изследвания. Освен това транспортните разходи за получаване на продукта от нашата фабрика също са ваша отговорност.

Следователно, ако рекламацията е неоснователна, ще получите продукта след заплащане на всички горепосочени разходи.

Ако откажете да получите ремонтирания/заменен продукт в гаранция или ако откажете продукта, за който претенцията Ви за гаранция е счетена за неоснователна, ние ще се свържем с Вас и ще Ви покажем доказателството за отказа от куриера, като имате възможност да да върнете съответния продукт, за да го вземете от нас в рамките на 14 дни от датата, на която сме ви уведомили за ситуацията, по куриер, за ваша сметка, в противен случай той ще бъде унищожен след изтичане на посочения срок.

 

12. Съдебни спорове

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА (TCGV) са предмет на румънското законодателство

Всеки спор, възникнал във връзка с използването на този сайт, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако имате проблеми, свързани с поръчка, които изглежда не могат да бъдат решени по имейл или с лицето, с което разговаряте, можете да се свържете за безплатно вътрешно съгласуване на contact@somnart.bg. В случай, че не е било възможно да се уреди конфликтът по взаимно съгласие, юрисдикцията е на съдилищата от обекта на Продавача.

Онлайн разрешаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

Продължаващото ви действие предполага съгласие с тези Правила и условия.